Përshtatësi i shkarkimit të ajrit për tubin rrethor

KDAJ25K

Për të lidhur një njësi të fshehur në tavan me tuba të rrumbullakët

KDAJ25K

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me njësitë e fshehura në tavan me ESP të lartë

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.