Konvektor i pompës ngrohëse

Daikin Altherma HPC - FWXV-ATV3

Kombinimi i optimizuar në ftohje dhe ngrohje i efikasitetit, komoditetit dhe fleksibilitetit

FWXV-ATV3

Karakteristikat e produktit

  • Kapacitet i lartë ngrohës/ftohës përmes konveksionit të detyruar
  • Presioni i zhurmës 25 dB(A) në 1 m
  • Lidhja e tubacioneve në anën e majtë
  • Optimizuar për kombinimin me pompat e nxehtësisë, T e qarkullimit (°C) ulet në 35 °C në regjimin e ngrohjes
  • Falë një sensori opsional CO2, në dhomë furnizohet ajër i freskët kur nivelet e CO2 janë mbi prag

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.