Konvektor i pompës ngrohëse

Daikin Altherma HPC - FWXT-ATV3C

Kombinimi i optimizuar në ftohje dhe ngrohje i efikasitetit, komoditetit dhe fleksibilitetit

FWXT-ATV3C

Karakteristikat e produktit

  • Kapacitet i lartë ngrohës/ftohës përmes konveksionit të detyruar
  • Lidhja e tubacioneve në anën e djathtë
  • Optimizuar për kombinimin me pompat e nxehtësisë, T e qarkullimit (°C) ulet në 35 °C në regjimin e ngrohjes
  • Njësi e brendshme e montuar në mur
  • Njësia është e pajisur me një ekran kontrolli që funksionon me një telekomandues me infra të kuqe

Detajet teknike

Dokumentimi

Katalogu
Udhëzimi i instalimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Udhëzimi i përdorimit
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.

Deklarimi
Shkarko gjuhën

Na vjen keq, ne nuk gjetëm asnjë dokument në këtë kategori.