Njësi e fshehur e llojit fleksibël

FWM-DAT

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal ose vertikal

FWM-DAT

Karakteristikat e produktit

  • Sistem i shpejtë mbërthimi për instalimin me montim në mur ose në tavan.
  • Disponohen valvula të paramontuara në 3 drejtime/4 porte për ndezje/fikje.
  • Lidhje të shpejta për opsionet elektrike: veglat nuk janë të nevojshme.
  • Filteri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për t'u pastruar.
  • Ngrohësi elektrik: asnjë rele me kapacitet deri në 2 kW
  • Paketat e valvulave janë të izoluara, nuk nevojiten panele kullimi shtesë
  • Paketat e valvulave përmbajnë valvula balancimi dhe fole sensorësh
  • Ngrohësi elektrik: i pajisur me dy termostatë që ndërpresin mbinxehjen

Detajet teknike

Dokumentimi