Njësi e fshehur në tavan me ESP të ulët

FWE-CT

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal

FWE-CT

Karakteristikat e produktit

  • Instalim dhe mirëmbajte e thjeshtë
  • Motori i ventilatorit me 4 shpejtësi
  • Qarkullim i ajrit me forcë të madhe
  • Gama e telekomandave elektronike me tel
  • Presioni i disponueshëm statik deri në 50Pa
  • Gamë e gjerë funksionimi
  • Lidhja standarde e ujit në anën e majtë dhe të djathtë
  • Pajisje e zgjeruar për kullimin e ujit, si standard
  • Valvul e montuar në fabrikë (ana e majtë dhe e djathtë)
  • Izolim me polietilen

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.