Njësi e fshehur në tavan me ESP të lartë

FWD-AF

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal

FWD-AF

Karakteristikat e produktit

  • Sistem i shpejtë mbërthimi për instalimin me montim në mur ose në tavan.
  • Filteri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për t'u pastruar.
  • Lidhje e drejtë e tubave e montuar në anën e shkarkimit

Detajet teknike

Dokumentimi

Udhëzimi i përdorimit
Deklarimi