Njësi e fshehur në tavan me ESP mesatare

FWB-BT

Njësi me motor ventilatori AC për montim të fshehur horizontal

FWB-BT

Karakteristikat e produktit

  • Dimensione kompakte, mund të montohet lehtësisht në një hapësirë boshe të tavanit (lartësia e njësisë: 240 mm)
  • Paneli i kullimit grumbullon kondesimin nga: shkëmbyesi i nxehtësisë dhe valvulat rregulluese
  • Motorët elektrikë me 7 shpejtësi (me mbrojtje termike në bobina)
  • Të 7 shpejtësitë e lidhura paraprakisht në fabrikë, në bllokun e terminaleve të kutisë së çelësit
  • Filteri i ajrit mund të hiqet lehtësisht për t'u pastruar.
  • Bobinë ftohëse me 3, 4 ose 6 radhë

Detajet teknike

Dokumentimi

Katalogu
Shkarko gjuhën