Tabela e specifikimeve për FTXA-AW / RXA-A9

FTXA20A2V1BW / RXA20A5V1B9 FTXA25A2V1BW / RXA25A5V1B9 FTXA35A2V1BW / RXA35A5V1B9
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.30 1.30 1.40
  Nom. kW 2.00 2.50 3.40
  Maks. kW 2.60 3.20 4.00
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.30 1.30 1.40
  Nom. kW 2.50 2.80 4.00
  Maks. kW 3.50 4.70 5.20
Efikasiteti nominal COP   5.00 5.00 4.04
  EER   4.70 4.46 4.37
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A
    Ngrohje   A A A