Tabela e specifikimeve për FNA-A

FNA25A2VEB FNA35A2VEB FNA50A2VEB FNA60A2VEB
Casing Colour   Pa bojë Pa bojë Pa bojë Pa bojë
  Material   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1) 620, 720 (2), 720 (1)
    Gjerësia mm 790 790 1,190 1,190
    Thellësia mm 200 200 200 200
Pesha Njësia kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventilatori Niveli i qarkullimit të ajrit Ftohje I lartë m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nom. m³/min 8 8 14.8 14.8
      I ulët m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
    Ngrohje I lartë m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Nom. m³/min 8 8 14.8 14.8
      I ulët m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
  Presioni i jashtëm statik I lartë Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 53 53 56 56
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    Medium dBA 31 31 33 33
    I ulët dBA 28 28 30 30
  Ngrohje I lartë dBA 33 33 36 36
    Nom. dBA 31 31 33 33
    I ulët dBA 28 28 30 30
Piping connections Lëngu Dia. jasht. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Control systems Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
Power supply Name   VE VE VE VE
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit (1) - Duke përfshirë këmbët e instalimit
  (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (2) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.