Tabela e specifikimeve për FFA-A9 / RZAG-A

FFA50A2VEB9 / RZAG35A2V1B FFA35A2VEB9 / RZAG35A2V1B FFA50A2VEB9 / RZAG50A2V1B FFA60A2VEB9 / RZAG50A2V1B FFA60A2VEB9 / RZAG60A2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
  Nom. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0
  Maks. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60
  Nom. kW 4.00 4.00 5.80 5.80 7.00
  Maks. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50
Efikasiteti nominal EER   4.25 4.00 3.40 3.62 3.23
  COP   3.94 3.71 3.10 3.15 2.90
  Annual energy consumption kWh 412 438 735 691 929
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A A
    Ngrohje   A A D D D
Ftohja e hapësirës Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00
  SEER   6.81 6.40 6.30 6.43 5.80
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 180 191 278 272 362
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kategoria e efikasitetit të energjisë   A+ A A+ A+ A+
  Kapaciteti Pdesign kW 4.20 4.20 4.30 4.30 4.50
  SCOP/A   4.04 3.80 4.01 4.08 4.04
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 1,455 1,546 1,501 1,474 1,558