Njësi e fshehur në tavan me ESP të lartë

FDA-A

ESP deri në 250 Pa, ideale për hapësira të mëdha

FDA-A

Product Features

  • Presioni i jashtëm statik i lartë deri në 250 Pa lehtëson rrjetin e gjerë të tubave dhe të grilës
  • Kombinimi me teknologjinë R-32 Bluevolution redukton ndikimin në mjedis me 68% krahasuar me R-410A, duke sjellë menjëherë konsum më të ulët të energjisë falë efikasitetit të saj të lartë energjetik, si dhe ka deri në 16% më pak mbushje me agjent ftohës
  • Mundësia për ta ndryshuar ESP-në nëpërmjet telekomandës me tela lejon optimizimin e vëllimit të ajrit të furnizuar.
  • I fshehur mirë në tavan: duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit
  • Deri në 26,4 kW në modalitet ngrohjeje
  • Gamë e unifikuar për njësinë e brendshme për R-32 dhe R-410A
  • Pompa e kullimit e integruar (625 mm) rrit fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit (standarde për FDA125, opsionale për FDA200-250)
  • Filtri standard i thithjes thjeshton instalimin

Technical details

Documentation

Installer reference guide
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Operation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.