Tabela e specifikimeve për FCQG-F / RXS-J

FCQG35FVEB / RXS35J2V1B FCQG50FVEB / RXS50J2V1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 3.40 (3) 5.00 (3)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 4.20 (4) 6.00 (4)
Efikasiteti nominal EER   3.58 3.55
  COP   3.41 3.70
  Annual energy consumption kWh 475 705
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   B A
Shënime (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja) (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)
  (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale). (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).
  (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temperatura e jashtme 35°CDB; gjatësia barazvlerëse e tubave: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m; diferenca e nivelit: 0m
  (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (5) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°