Tabela e specifikimeve për FBA-A

FBA35A2VEB FBA50A2VEB FBA60A2VEB FBA71A2VEB FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB
Kapaciteti ftohës Kapaciteti total Nom. kW           14.00 15.40
Kapaciteti i ngrohjes Total capacity Nom. kW           13.5 15.5
Veshja e jashtme Ngjyra   Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar) Pa bojë (galvanizuar)
  Materiali   Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar Pllakë çeliku e galvanizuar
Dimensionet Njësia Lartësia mm 245 245 245 245 245 245 245
    Gjerësia mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400 1,400
    Thellësia mm 800 800 800 800 800 800 800
Weight Njësia kg 28.0 28.0 35.0 35.0 46.0 46.0 46.0
Ventilatori Presioni i jashtëm statik I lartë Pa 150 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50 50
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje dBA 60 60 56 56 58.0 62.0 62.0
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje I lartë dBA 35.0 35.0 30.0 30.0 34.0 37.0 37.0
    Medium dBA 32.0 32.0 28.0 28.0 32.0 (0.000) 35.0 (0.000) 35.0 (0.000)
    I ulët dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
  Ngrohje I lartë dBA 37.0 37.0 31.0 31.0 36.0 38.0 38.0
    Mesatar dBA 34.0 34.0 28.0 28.0 33.0 35.0 35.0
    I ulët dBA 29.0 29.0 25.0 25.0 30.0 32.0 32.0
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 9.52      
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.52 12.70 12.70 15.90      
  Kullimi   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)      
Lartësia e kullimit mm 625 625 625 625 625 625 625
Control systems Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
  Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
Aksesore Standarde Manual përdorimi 1 1 1 1 1 1 1
  Manual instalimi 1 1 1 1 1 1 1
  Zorrë kullimi 1 1 1 1 1 1 1
  Fashetë metalike për zorrën kulluese 1 1 1 1 1 1 1
  Rondele për varëset 8 8 8 8 8 8 8
  Vida 40 40 40 40 40 40 40
  Izolues për rakorderi 2 2 2 2 2 2 2
  Tamponë izolues 5 5 5 5 5 5 5
  Mbërthyes 4 4 4 4 4 4 4
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekuenca Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Tensioni V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Shënime (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. (1) - Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme. Niveli i fuqisë së zhurmës është vlerë absolute dhe tregon fuqinë që prodhon një burim zhurme.
  (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (2) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
Lidhjet e tubacioneve Liquid OD mm         9,52 9,52 9,52
  Gazi Diametri i jashtëm mm         15.90 15.90 15.90
  Kullimi           VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)