Tabela e specifikimeve për EWAQ-E-XR

EWAQ170E-XR EWAQ190E-XR EWAQ220E-XR EWAQ260E-XR EWAQ300E-XR EWAQ320E-XR
Kapaciteti ftohës Nom. kW 172.1 193.5 219.2 253.6 302.3 322.1
Kontrolli i kapacitetit Metoda   Staged Staged Staged Staged Staged Staged
  Kapaciteti minimal % 50 43 25 33 22 23
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 56.49 64.44 71.63 85.48 102.3 109.5
EER 3.047 3.003 3.059 2.967 2.956 2.941
ESEER 4.45 4.55 4.33 4.65 4.62 4.54
Dimensionet Njësia Thellësia mm 4,413 4,413 5,313 5,313 6,213 6,213
    Lartësia mm 2,271 2,271 2,271 2,271 2,271 2,271
    Gjerësia mm 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
Weight Pesha e funksionimit kg 1,982 2,076 2,148 2,503 2,647 2,855
  Njësia kg 1,970 2,064 2,134 2,489 2,632 2,840
Shkëmbyesi i nxehtësisë me ujë Lloji   Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës Shkëmbyesi i nxehtësisë së pllakës
  Vëllimi i ujit l 12 12 14 14 14 14
Shkëmbyesi i nxehtësisë së ajrit Lloji   Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë Lloj flete dhe tubi me efikasitet të lartë
Ventilatori Shkalla e qarkullimit të ajrit Nom. l/s 16,743 16,285 20,618 20,056 25,243 24,604
  Shpejtësia rpm 705 705 705 705 705 705
Kompresori Sasia   2 2 2 3 3 3
  Lloji   Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression Driven vapour compression
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 85 86 87 86 88 89
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 66 67 68 67 68 69
Antipiretik Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
  Qarqet Sasia   1 1 1 1 1 1
  Ngarkesa kg 28 31 27 35 43 53
Sasia e agjentit ftohës Për qark TCO2Eq 50.1 64.7 56.4 83.5 89.8 110.6
Power supply Faza   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekuenca Hz 50 50 50 50 50 50
  Tensioni V 400 400 400 400 400 400
Kompresori Metoda e nisjes_   Direkt në linjë Direkt në linjë Direkt në linjë Direkt në linjë Direkt në linjë Direkt në linjë
Shënime (1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë. (1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë. (1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë. (1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë. (1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë. (1) - Ftohje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë.
  (2) - Nivelet e presionit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12℃; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7℃; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; Standardi: ISO3744 (2) - Nivelet e presionit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12℃; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7℃; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; Standardi: ISO3744 (2) - Nivelet e presionit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12℃; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7℃; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; Standardi: ISO3744 (2) - Nivelet e presionit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12℃; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7℃; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; Standardi: ISO3744 (2) - Nivelet e presionit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12℃; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7℃; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; Standardi: ISO3744 (2) - Nivelet e presionit të zhurmës janë matur në temp. e ujit hyrës të avulluesit 12℃; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7℃; temp. e ajrit të ambientit 35°C; funksionim me ngarkesë të plotë; Standardi: ISO3744
  (3) - Lëngu: Uji (3) - Lëngu: Uji (3) - Lëngu: Uji (3) - Lëngu: Uji (3) - Lëngu: Uji (3) - Lëngu: Uji
  (4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%. (4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%. (4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%. (4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%. (4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%. (4) - Toleranca e lejuar e tensionit ± 10%. Luhatjet e tensionit midis fazave nuk duhet të jenë më shumë se ± 3%.
  (5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje. (5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje. (5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje. (5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje. (5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje. (5) - Rryma maksimale e nisjes: rryma e nisjes së kompresorit më të madh + rryma e kompresorëve të tjerë në ngarkesë maksimale + rryma e ventilatorëve në ngarkesë maksimale. Në rast njësish me inverter, nuk ka rrymë të shpejtë në nisje.
  (6) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve. (6) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve. (6) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve. (6) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve. (6) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve. (6) - Rryma nominale në modalitet ftohjeje: temp. e ujit hyrës të avulluesit 12°C; temp. e ujit që largohet nga avulluesi 7°C; temp. e ajrit të ambientit 35°C. Rryma e kompresorit + ventilatorëve.
  (7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve (7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve (7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve (7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve (7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve (7) - Rryma maksimale e funksionimit bazohet në rrymën maksimale të përthithur nga kompresori në mbështjellësen e tij dhe rryma maksimale e përthithur e ventilatorëve
  (8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar. (8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar. (8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar. (8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar. (8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar. (8) - Rryma maksimale e njësisë për përmasat e telave bazohet në voltazhin minimal të lejuar.
  (9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1 (9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1 (9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1 (9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1 (9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1 (9) - Rryam maksimale për përmasat e telave: (kompresorë me ngarkesë të plotë amperi + rryma e ventilatorëve) x 1.1
  (10) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS). (10) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS). (10) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS). (10) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS). (10) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS). (10) - Për më shumë detaje rreth kufizimeve të funksionimit, ju lutemi referojuni Chiller Selection Software (CSS).
  (11) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë. (11) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë. (11) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë. (11) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë. (11) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë. (11) - Pajisja përmban gaze të fluorinuara të efektit serrë. Mbushja aktuale me agjent ftohës varet nga nga konstrukti përfundimtar i njësisë, detajet mund të gjenden në etiketat e njësisë.
  (12) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues (12) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues (12) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues (12) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues (12) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues (12) - Niveli i presionit të zhurmës llogaritet vetëm nga niveli i fuqisë së zhurmës dhe është vetëm për informacion dhe nuk është detyrues
  (13) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1. (13) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1. (13) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1. (13) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1. (13) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1. (13) - Niveli i fuqisë së zhurmës (duke iu referuar avulluesit 12/7°C, ambientit 35°C në funksionim me ngarkesë të plotë) matet në përputhje me ISO 9614 dhe Eurovent 8/1.
  (14) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511) (14) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511) (14) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511) (14) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511) (14) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511) (14) - Performancat e njësisë u referohen kushteve ideale të përdorimit të rikrijuara në mjedise testimi laboratorike në përputhje me standardet e njohura të industrisë (p.sh., EN14511)
  (15) - Pesha dhe dimensionet janë informuese, për vlera specifike referojuni skicave të certifikuara të lëshuara nga fabrika (15) - Pesha dhe dimensionet janë informuese, për vlera specifike referojuni skicave të certifikuara të lëshuara nga fabrika (15) - Pesha dhe dimensionet janë informuese, për vlera specifike referojuni skicave të certifikuara të lëshuara nga fabrika (15) - Pesha dhe dimensionet janë informuese, për vlera specifike referojuni skicave të certifikuara të lëshuara nga fabrika (15) - Pesha dhe dimensionet janë informuese, për vlera specifike referojuni skicave të certifikuara të lëshuara nga fabrika (15) - Pesha dhe dimensionet janë informuese, për vlera specifike referojuni skicave të certifikuara të lëshuara nga fabrika
  (16) - Për informacion specifik rreth opsioneve shtesë referojuni pjesës së opsioneve në fletën e të dhënave (16) - Për informacion specifik rreth opsioneve shtesë referojuni pjesës së opsioneve në fletën e të dhënave (16) - Për informacion specifik rreth opsioneve shtesë referojuni pjesës së opsioneve në fletën e të dhënave (16) - Për informacion specifik rreth opsioneve shtesë referojuni pjesës së opsioneve në fletën e të dhënave (16) - Për informacion specifik rreth opsioneve shtesë referojuni pjesës së opsioneve në fletën e të dhënave (16) - Për informacion specifik rreth opsioneve shtesë referojuni pjesës së opsioneve në fletën e të dhënave