Tabela e specifikimeve për ETVZ16E9W / EPRA014-018DW

ETVZ16S18EA9W / EPRA14DAW1 ETVZ16S23EA9W / EPRA14DAW1 ETVZ16S23EA9W / EPRA16DAW1 ETVZ16S18EA9W / EPRA16DAW1 ETVZ16S18EA9W / EPRA18DAW1 ETVZ16S23EA9W / EPRA18DAW1
Kapaciteti ngrohës Min. kW 3.70 (1) 3.70 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 4.40 (1) 4.40 (1)
  Nom. kW 5.90 (2) 5.90 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Maks. kW 9.75 (1) 9.75 (1) 10.44 (1) 10.44 (1) 11.60 (1) 11.60 (1)
Fuqia në hyrje Ngrohje Min. kW 0.84 (5) 0.84 (5) 0.90 (5) 0.90 (5) 1.00 (5) 1.00 (5)
    Nom. kW 1.23 (2) 1.23 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
    Maks. kW 2.17 (5) 2.17 (5) 2.32 (5) 2.32 (5) 2.58 (5) 2.58 (5)
  Domestic hot water from 10°C to 50°C Nom. kWh 2.57 (6) 2.85 (6) 2.85 (6) 2.57 (6) 2.57 (6) 2.85 (6)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h02min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature
COP 4.79 (2) 4.79 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
Ngrohje e ujit të ngrohtë në shtëpi Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   L XL XL L L XL
  Klimë mesatare Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A A A A A A
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 140 140 140 140 140 140
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
      ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 186 186 186 186 186 186
Shënime (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C
  (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB
  (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB
  (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511
  (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë