Tabela e specifikimeve për ETBX16E6V / EPRA014-018DW

ETBX16EF6V / EPRA14DAW1 ETBX16EF6V / EPRA16DAW1 ETBX16EF6V / EPRA18DAW1
Kapaciteti ngrohës Min. kW 3.70 (1) 3.96 (1) 4.40 (1)
  Nom. kW 5.90 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Maks. kW 9.75 (1) 10.44 (1) 11.60 (1)
Kapaciteti ftohës Nom. kW 10.6 (3), 6.90 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 12.5 (3), 8.86 (4)
Fuqia në hyrje Ngrohje Min. kW 0.84 (5) 0.90 (5) 1.00 (5)
    Nom. kW 1.23 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
    Maks. kW 2.17 (5) 2.32 (5) 2.58 (5)
  Ftohje Nom. kW 2.55 (3), 2.56 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 3.05 (3), 3.31 (4)
COP 4.79 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
EER 4.13 (3), 2.70 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.09 (3), 2.68 (4)
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   3.63 3.63 3.63
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++ A++
      ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 142 142 142
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   4.81 4.81 4.81
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+++ A+++ A+++
      ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 190 190 190
Shënime (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C (1) - Kapaciteti sipas standardit EN14511 dhe i vlefshëm për gamën e ujit të ngrohur dT = 3~8°C në Ta 7°C
  (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Kushti: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB (3) - Ftohje: EW 23℃; LW 18℃; kushtet e ambientit: 35°CDB
  (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB (4) - Ftohje: EW 12°C; LW 7°C; kushtet e ambientit: 35°CDB
  (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511 (5) - Fuqia në hyrje është totali i hyrjes së njësive të brendshme dhe të jashtme, duke përfshirë pompën e qarkullimit; sipas EN14511
  (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147. (6) - Testimi në Ta DB/WB 7°C/6°C. Sipas EN 16147.
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) me pompë në shpejtësi të plotë