Daikin Altherma Flex Type

Daikin Altherma - EMRQ-A

EMRQ-A

Karakteristikat e produktit

  • Fatura të ulëta energjie dhe nivel i ulët emetimi i CO2.
  • Instalim dhe mirëmbajte e thjeshtë
  • Sistem i integruar për rikuperimin e nxehtësisë
  • Zgjidhja e fundit për ngrohje për përdorim në banesa dhe në mjedise tregtare e bazuar në teknologjinë e pompave ngrohëse ajër-ujë
  • Përshtatur për nevojat e godinës suaj: deri në 10 njësi të brendshme mund të lidhen me 1 njësi të jashtme

Përfitimet

  • Inverteri

    Inverteri

    Kompresorët inverter rregullojnë vazhdimisht shpejtësinë e kompresorit sipas nevojës aktuale. Më pak ndezje dhe fikje që konsumojnë energji sjellin ulje të konsumit të energjisë (deri në 30%) dhe temperatura më të qëndrueshme.

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.