Telekomandë me valë

EKRTR

Termostat dhome për rregullim të lehtë të temperaturës së brendshme

EKRTR

Product Features

 • Rregullim i lehtë dhe efikas i temperaturës së brendshme, që rezulton në komoditet ideal dhe efikasitet në energji
 • Termostati i dhomës i lidhur me valë
 • Modalitet i ngrohjes ose i ftohjes, me mundësinë për të çaktivizuar modalitetin e ftohjes, nëse nuk kërkohet
 • Modaliteti i funksionit të komfortit aktivizon nivelet e programuara të temperaturës për një shtëpi të banuar gjatë ditës; vlerat e paracaktuara të temperaturave janë 21°C për ngrohjen dhe 24°C për ftohjen, dhe mund të ndryshohen nga përdoruesi
 • Modaliteti i funksionimit të reduktuar aktivizon nivelet e temperaturave të programuara gjatë kohës kur në shtëpi nuk ka njeri ose gjatë natës; vlerat standarde janë 17°C për modalitetin e ngrohjes dhe 28°C për modalitetin e ftohjes, të cilat mund të ndryshohen nga përdoruesi.
 • Modaliteti i funksionit të programuar: përdor një kohëmatës për të programuar vlerat e ngrohjes dhe ftohjes gjatë të gjithë ditës; deri në 12 vlera mund të programohen në ditë; vlerat e përzgjedhura do të aktivizohen automatikisht në kohën e programuar.
 • Funksioni i fikjes: e fik sistemin; megjithatë, mbojtësi i integruar kundër ngrirjes mbetet i aktivizuar (i vendosur me vlerë standarde prej 4°C).
 • Kufizimi i vlerave të përcaktuara vendos kufijtë e vlerave të ulëta dhe të larta brenda së cilës përdoruesi mund të programojë nivelet e dëshiruara të komoditetit dhe mund të modifikohet vetëm nga instaluesi.
 • Modaliteti i funksionit të pushimit: është e menduar për vendosjen e vlerave të reduktuara dhe me efikasitet energjetik kur shtëpia është e pabanuar për periudha të gjata kohe. Vlerat e paracaktuara janë 14°C për ngrohje dhe 30°C për ftohje.
 • Numri i ndryshimeve të vlerave të përcaktuara: 12/ditë
 • Funksioni i mbylljes së çelësit: është e mundur mbyllja e termostatit të dhomës

Technical details

Documentation

Catalogues
Download language
Operation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Declaration of Conformity
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.