Ftohës centrifugal me ftohje me ujë, efikasitet i lartë, zhurmë standarde

DWSC C vintage

DWSC C vintage

Product Features

  • Çiller me një kompresor
  • Efikasitet i lartë në ngarkesë të pjesshme me Daikin VFD të montuar në njësi - me ftohje me agjent ftohës
  • Performancë e jashtëzakonshme me ngarkesë të plotë
  • Shkarkim deri në 10% pa valvul devijimi të gazit të nxehtë
  • Fleksibiliteti i agjentit ftohës me R-134a, R-1234ze dhe R-513A

Benefits

  • Kompresor centrifugal

    Kompresor centrifugal

    Kompresorët centrifugalë përdorin një helikë dhe seksion spiral për të konvertuar energjinë e shpejtësisë në energji presioni. Kompresorët centrifugalë janë projektuar ose me transmisione opsionale me shpejtësi të ndryshueshme (VFD) për performancë superiore me ngarkesë të pjesshme për njësi me një ose dy kompresorë, ose me kushineta magnetike dhe përdorim krejtësisht pa vaj

Documentation

Catalogues
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Installation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Operation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.