Përshtatësi për aplikime për shumë banorë

DTA114A61

Përshtatësi sigurohet që sistemi VRV të mos fiket nëse fiket burimi kryesor i rrymës së sistemit të brendshëm

DTA114A61

Karakteristikat e produktit

  • Ndërfaqja e furnizimit me energji 24 VAC PCB

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.