Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme

VRV - DTA104A51

Për të kontrolluar shumë njësi të jashtme njëkohësisht

DTA104A51

Karakteristikat e produktit

  • Kontroll individual ose i njëhershëm i modalitetit të funksionimit të sistemit VRV
  • Kërkesë kontrolli të njësive individuale ose të shumëfishta
  • Opsion me zhurmë të ulët për sisteme individuale ose të shumëfishta

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.