Kohëmatësi i programit

DST301B51

Mundëson programimin e 64 grupeve

DST301B51

Product Features

  • Kontrolloni deri në 64 grupe (maksimumi 128 njësi të brendshme)

Benefits

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Technical details

Documentation