Ndërfaqe LonWorks

LonWorks Interface - DMS504B51

Sistem i integruar kontrolli për lidhje të pandërprerë mes VRV dhe sistemeve LonWorks BMS

DMS504B51

Product Features

  • Ndërfaqe për sistemin BMS
  • Kontrolloni dhe monitoroni deri në 64 njësi/grupe të brendshme

Benefits

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Technical details

Documentation

Catalogues
Download language
Installation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.