Kontrollor inteligjent me prekje

Intelligent Touch Controller - DCS601C51

Monitorim dhe funksionim; i detajuar dhe i lehtë i sistemeve VRV

DCS601C51

Product Features

  • Kontrolloni dhe monitoroni deri në 64 njësi/grupe të brendshme

Benefits

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Technical details

Documentation

Catalogues
Download language
Installation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.