Kontrolli në distancë i centralizuar

DCS302C51

Ofron kontroll individual për 64 grupe (zona) të njësive të brendshme

DCS302C51

Product Features

  • Kontrolloni deri në 64 grupe (maksimumi 128 njësi të brendshme)

Benefits

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Technical details

Documentation

Operation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.