Kontroll i unifikuar për NDEZJE/FIKJE

DCS301B51

Ofron kontroll të njëkohshëm dhe individual për 16 grupe të njësive të brendshme

DCS301B51

Product Features

  • Kontrolloni deri në 16 grupe (maksimumi 128 njësi të brendshme)

Benefits

  • Kontrolli i centralizuar

    Kontrolli i centralizuar

    Nis, ndalon dhe rregullon disa kondicionerë ajri nga një pikë qendrore.

Technical details

Documentation

Catalogues
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Operation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.