Tabela e specifikimeve për CHYHBH-AV32 / 5MXM-N

CHYHBH08AFV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH08AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH05AAV32 / 5MXM90N2V1B CHYHBH05AFV32 / 5MXM90N2V1B
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 6.78 (1) 6.78 (1) 4.50 (1) 4.50 (1)
COP 4.17 (1) 4.17 (1) 4.04 (1) 4.04 (1)
Ngrohje e ujit të ngrohtë në shtëpi Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   XL XL XL XL
  Klimë mesatare Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A A A A
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   3.09 3.09 3.09 3.09
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A+ A+ A+ A+
      ηs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 120.8 120.8 120.8 120.8
Shënime (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin (1) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), duke shmangur bojlerin