BRE49B2F

Karakteristikat e produktit

  • Përbëhet nga sensori i pranisë dhe me rreze me infra të kuqe për të përmirësuar efikasitetin dhe komoditetin e energjisë
  • In combination with 4-way blow ceiling suspended cassette

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.