Telekomandë me valë

BRC7EA631

BRC7EA631

Karakteristikat e produktit

  • Në kombinim me njësinë me montim në mur Sky Air

Detajet teknike

Dokumentimi