Telekomanda me kabllo

BRC1D52

BRC1D52

Product Features

 • Kohëmatësi i programit: përdor një kohëmatës për të programuar vlerat e ngrohjes dhe ftohjes gjatë të gjithë ditës; deri në 5 vlera mund të programohen në ditë; vlerat e përzgjedhura do të aktivizohen automatikisht në kohën e programuar
 • Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia ruan temperaturën e brendshme sipas dëshirës suaj ndërkohë që jeni larg, duke kursyer energji.
 • Bashkon kontrollin bazë të njësive HRV (ndezjen/fikjen, shpejtësinë e ventilatorit)
 • Monitorim 24 orësh i sistemit për keqfunksionime në një total prej 80 komponentësh
 • Shfaqje e menjëhershme e vendndodhjes së defektit dhe gjendjes

Benefits

 • Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

  Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia

  Ruan temperaturën e brendshme sipas nivelit të përcaktuar nga ju ndërkohë që nuk jeni në shtëpi, duke kursyer energji

 • Programuesi javor i kohës

  Programuesi javor i kohës

  Mund të programohet për të nisur ngrohjen ose ftohjen në çdo kohë, mbi një bazë ditore ose javore.

 • Telekomanda me kabllo

  Telekomanda me kabllo

  Nis, ndalon dhe rregullon kondicionerin e ajrit.

Technical details

Documentation

Catalogues
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Installation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.

Operation manuals
Download language

Sorry, we could not find any documents in this category.