Kompleti i lidhjes me shumë module

VRV - BHFQ22P1517

Lidh shumë modele në një sistem të vetë me gaz ftohës

BHFQ22P1517

Karakteristikat e produktit

  • Për sistemin e pompës së nxehtësisë me 3 module

Dokumentimi

Sorry, we could not find any documents.