Kompleti i lidhjes me shumë module

VRV - BHFP26P63C

Lidh shumë modele në një sistem të vetë me gaz ftohës

BHFP26P63C

Product Features

  • Për sistemin e rikuperimit të nxehtësisë me 3 module

Documentation

Sorry, we could not find any documents.