Tabela e specifikimeve për ATXF-D / ARXF-C

ATXF20D5V1B / ARXF20C5V1B ATXF25D5V1B / ARXF25C5V1B ATXF35D5V1B / ARXF35C5V1B ATXF42D5V1B / ARXF42C5V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.4
  Nom. kW 2.00 2.50 3.30 4.20
  Maks. kW 2.4 2.8 3.8 4.3
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.30 1.30 1.30 1.40
  Nom. kW 2.40 2.80 3.50 4.60
  Maks. kW 3.30 3.70 4.40 5.00
Efikasiteti nominal COP   3.69 3.64 3.72 3.71
  EER   3.30 3.19 3.23 3.27
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A
    Ngrohje   A A A A
Shënime (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent (1) - Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent
  (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard (2) - Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen te: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni ekuivalent i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard
  (3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike (3) - Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike