Solucion për ajër të pastër i paracaktuar

ADT-FDI

Ventilim i lartë me rikuperim nxehtësie

ADT-FDI

Karakteristikat e produktit

  • Gama e paracaktuar: përzgjedhja, dhënia e ofertës dhe porositja
  • Lidhet direkt me njësitë e jashtme të paracaktuara Daikin DX
  • Motor me efikasitet premium IE
  • Rrota e nxehtësisë me efikasitet të lartë (rikuperimi i nxehtësisë)
  • Dizajn kompakt
  • Në përputhje me cilësinë e ajrit të brendshëm me direktivat e higjienës VDI
  • Gama e funksionimit në ambient nga - 20°C në +46°C
  • Integrim direkt në intelligent Touch Manager për monitorimin dhe kontrollin

Dokumentimi