njësia vrv 5 jashtë një shtëpie të vogël

Teknologjia Shîrudo

Për pajtueshmërinë kujdesemi ne

Cilat standarde e rregullojnë sigurinë e gazeve F?

Aplikohen 2 standarde për të mbuluar rregulloret e sigurisë për agjentët ftohës:

 • EN378:2016 standardi gjenerik për agjentët ftohës që mbulon toksicitetin e agjentit ftohës (klasi A ose B)
 • IEC60335-2-40 (Ed.6) standardi specifik i produkteve të pompës së nxehtësisë që mbulon ndezshmërinë e agjentit ftohës (1, 2L, 2, 3)

IEC60335-2-40 (Ed.6) është një standard specifik për produktin dhe vlen mbi çdo standard gjenerik produkti, siç është EN378:2016.

Duke konsideruar gjithashtu se kufizimet për ndezshmërinë për agjentët ftohës A2L janë më të rrepta se ato për toksicitetin, fusha e aplikimit të VRV 5 mbulohet nga IEC60335-2-40 (Ed.6)!

Si të marrim maksimumin nga një VRV me R-32 sipas IEC60335-2-40 (Ed.6​)?

Standardi i produktit IEC60335-2-40 (Ed.6) specifikon sipërfaqen minimale të dhomës që duhet të respektohet në funksion të sasisë totale të agjentit ftohës të sistemit dhe cilat masa mund të implementohen për të lehtësuar kufizimet për sipërfaqen minimale të dhomës

Fleksibiliteti i vërtetë i një sistemi varet shumë nga respektimi i masave në lidhje me zgjedhjen, instalimin dhe mirëmbajtjen minimale të sistemit.

Si funksionon teknologjia Shîrudo

Teknologjia Shîrudo përfshin 2 madhësi dhe sensorë nga fabrika të integruar në sistemin VRV 5, CB të palëve të treta të certifikuara nga një organ njoftues (SGS CEBEC)

Kjo ju jep fleksibilitetin të kujdeseni për çdo dhomë të vogël deri në 10 m², pa qenë nevoja për përzgjedhje që harxhojnë kohë dhe masa shtesë që merren në terren.

 

Për përzgjedhjet nën 10 m², kontaktoni me përfaqësuesin lokal të shitjeve
Ilustrim i sensorit të integruar
 • Integruar në çdo njësi të brendshme
 • Me vetë-monitorim, zbulon edhe rrjedhjet më të vogla të agjentit ftohës
 • Aktivizon automatikisht masat e reagimit ndaj agjentit ftohës: një alarm dhe valvula mbylljeje
Ilustrim i alarmit të integruar
 • Alarmi vizual lokal dhe akustik i integruar në telekomandën me tela Madoka
 • Një alarm shtesë mbikëqyrjeje mund të integrohet përmes:
  • Një rregullimi në vend në telekomandën Madoka
  • Një sinjali hyrjeje që aktivizon një alarm të palës së tretë
   • Përmes PCB-së së njësisë
   • Përmes PCB-së opsionale të relesë së njësisë së brendshme
   • Përmes intelligent Touch Manager​
Ilustrim i valvulave të mbylljes të integruara
 • Agjenti ftohës rikuperohet automatikisht në njësinë e jashtme
 • Pas rikuperimit valvulat e mbylljes mbyllen dhe agjenti ftohës hermetizohet në mënyrë të sigurt

Mësoni se sa fleksibël është VRV 5

Sipërfaqja minimale e dhomës që nevojitet për një sistem tipik R-32 VRV me 6,5 kg agjent ftohës është 39 m². Me teknologjinë Shîrudo, njësitë e brendshme VRV 5 mund të instalohen në dhoma me madhësi 10 m².

Mësoni se sa fleksibël është VRV 5 për projektin tuaj duke përdorur rrëshqitësit më poshtë

vrv-slider demo

Mësoni më shumë rreth VRV 5

vrv5-header.jpg

VRV 5 S-series

Ekuivalent më i ulët i CO2 dhe efikasitete lider në treg

Mësoni rreth detajeve të standardeve të ndryshme të sigurisë së gazeve F më poshtë

Artikujt përkatës