Skip to main content

Eliminon 16 lloje të polenit që janë shpërndarë gjatë gjithë vitit në Evropë

Është konfirmuar se teknologjia Streamer eliminon 16 lloje të polenit. (kedri, selvi, orizi, bari pampas, bari i thekrës, bari muhar, anthoksant, dru frutor, pishë e kuqe, pisha e zezë, pelini, solidagë, ambroze, kërpi japonez, thupër e bardhë, xhinko)

Profesor Moriaki Kusakabe

Mbikëqyrës
Profesor i projektit
Moriaki Kusakabe

Departamenti i Shkencës Biomjekësore,
Shkolla e Lartë e Bujqësisë dhe Shkencave Jetësore,
Universiteti i Tokios

Në fakt, poleni shpërndahet gjatë gjithë vitit

Pranvera mund të ketë imazhin e një sezoni poleni, por kjo ndikohet nga fakti që poleni i kedrit, i cili ka numrin më të lartë të njerëzve me simptoma, fillon të fluturojë në fillim të pranverës. Sidoqoftë, në realitet, një larmi bimësh shpërndajnë polen në të gjithë Japoninë gjatë gjithë vitit. Pra, është e rëndësishme të siguroni kujdes gjatë gjithë vitit. Në varësi të motit dhe zonës, polenet shpërndahen nga barërat, p.sh. bari i pemishtes, bari muhar (në të gjithë Evropën), mështekna (Arktiku, Evropa Qendrore), pelini, ambroza (Evropa Qendrore) dhe selvia (Mesdheu). Këto polene raportohet se shkaktojnë Pollinosis (problem i alergjisë së traktit respirator) kryesisht në Evropë.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të kedrit

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i kedrit

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 98,9% i polenit të kedrit u eliminua brenda 4 orësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të selvisë

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i kedrit

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 99,9% i polenit të selvisë u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të orizit

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i orizit

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 99,9% i polenit të orizit u eliminua brenda 2 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues ndaj polenit të barit pampas

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit pampas

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 99,9% i barit pampas u eliminua brenda 2 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues ndaj polenit të barit të thekrës

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit të thekrës

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 99,9% i barit të thekrës u eliminua brenda 2 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues ndaj polenit të barit muhar

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit muhar

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 97,9% i barit muhar u eliminua brenda 2 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të anthoksantit

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i anthoksantit

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 99,9% i anthoksantit muhar u eliminua brenda 2 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues ndaj polenit të barit të pemishtes

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit të pemishtes

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 97,7% i barit të pemishtes u eliminua brenda 2 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të pishës së kuqe

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit të pishës së kuqe

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 95,4% i pishës së kuqe u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të pishës së zezë

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit të pishës së zezë

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 98,0% i pishës së zezë u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të pelinit

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i barit të pelinit

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 90,6% i polenit të pelinit u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të solidagës

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i solidagës

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 88,8% i polenit të solidagës u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të ambrozës

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i ambrozës

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 81,8% i polenit të ambrozës u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të kërpit japonez

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i kërpit japonez

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 99,9% i polenit të kërpit japonez u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të thuprës së bardhë

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i thuprës së bardhë

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 98,2% i polenit të thuprës së bardhë u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.

Demonstrimi i efektit eliminues të polenit të xhinkos

Organizata testuese

Demonstruar në L.S.L. Laboratori i Kërkimit Asaka nën mbikëqyrjen e Profesorit të Projektit Kusakabe, shkolla pasuniversitare e Universitetit të Tokios

Metoda e testimit

Duke përdorur një pastrues aktual të ajrit, humbja e antigjenicitetit të polenit të vendosur në filtër u konfirmua me metodën ELISA.

Streamer - llojet e polenit - grafiku i xhinkos

Si rezultat i eksperimentit, u konfirmua se 80,6% i polenit të xhinkos u eliminua brenda 4 javësh pas rrezatimit me Streamer.